کشت و صنعت گلستان و فربست دزفول- فرم اطلاعات استخدام

جهت ثبت اطلاعات از مرورگر موزیلا استفاده کنید

اطلاعات فردي

فرم استخدام کشت و صنعت گلستان دزفول

   نام *    نام خانوادگي *    نام پدر *   شماره شناسنامه *   کد ملي *

  تاريخ تولد *   محل تولد *   جنسيت   دين *   مذهب *

  تابعيت *   کدپستي * استان * شهر محل سکونت *

مدت اقامت به سال * تلفن ثابت تلفن همراه * تلفن ضروري *

اطلاعات هويتي

عکس بايد 4*3 تمام رخ باشد

حداکثر حجم فايل بايد 300 کيلو بايت

باشدPDFباشد و روزومه نیز JPGفرمت تمامی فایل ها

عکس متقاضي تصوير کارت ملي تصوير شناسنامه


تصوير آخرين مدرک تحصيلي تصویر پایان خدمت رزومه

مشخصات تکميلي

پست الکترونيکي سابقه شغلي آشنايي با کامپيوتر مدرک تحصيلي رشته تحصيلي * معدل *

آخرین موسسه تحصیلی وضعيت تاهل متاهل مجرد   تعداد فرزندان    وضعیت خدمت سربازی    نوع معافیت سربازی


حقوق درخواستي (ريال) وضعيت جسماني سالم محدوديت جسماني    شرح محدوديت                                                              در صورت داشتن معافیت


سوابق تحصيلي

رديف    مقطع تحصيلي                      رشته تحصيلي                 نام مرکز آموزشي            تاريخ شروع         تاريخ پايان            معدل              شهر محل تحصيل               ترم (اگر در این مقطع دانشجو هستید قسمت ترم را پر کنید )

1.              ديپلم                                       مثال: اگر ترم 4 هستید تنها عدد 4 را وارد کنید

2.            کارداني                                    

3.          کارشناسي                                  

4.      کارشناسي ارشد                               

5.            دکتري                                    

نوع و ميزان آشنايي با زبان هاي خارجي

رديف         نام زبان                        ميزان آشنايي با مکالمه                        ميزان آشنايي با ترجمه                        ميزان آشنايي با درک مطلب

1.                                                                                        

2.                                                                                        

سوابق دوره هاي آموزشي عمومي و تخصصي

رديف         عنوان دوره                            نام مرکز آموزشي                            تاريخ شروع                            تاريخ پايان                            مدرک پایان دوره

1.                                                                                 

2.                                                                                 

3.                                                                                 

4.                                                                                 

5.                                                                                 

سوابق کاري اعم از دولتي و غيردولتي

رديف      عنوان شغلي                        نام سازمان محل اشتغال                    استان                        تاريخ شروع                      تاريخ پايان                        علت ترک کار                       نوع استخدام

1.                                                                        

2.                                                                        

3.                                                                        

4.                                                                        

5.                                                                        

فعالیت های تحقیقی - پژوهشی

رديف        عنوان فعالیت                                                   زمینه فعالیت                                                     محل انجام فعالیت                    سال انجام فعالیت

1.                                     

2.                                     

3.                                     

4.                                     

5.                                     

مشخصات 3 نفر معرف غیرخویشاوند - الزامی ( نیاز نیست معرف ها حتما در شرکت شاغل باشند)

رديف        نام و نام خانوادگی                        شغل                                                                         نشانی                                                                   تلفن

1.                                     

2.                                     

3.                                     

       

       

        آدرس محل سکونت

               ساير توضيحات

              
   

                06142358201 پشتيباني

.tb2 { background-color : #99FFCC; border: 1px solid #008000; width: 230px; }